A 2022. év eseményei, az év értékelése

A 2021. évről írt  beszámolómat úgy kezdtem, hogy az elnökség alaposan felkészült az új  esztendőre, de számos olyan dolog történt, amire nem lehetett felkészülni.

Ez sajnos  a 2022-es év kezdetére fokozottan igaz!

A hal árak gyors ütemű emelkedése már a 2021.  év őszén elkezdődött, előző évhez képest 30 %-os drágulás következett be. A 2022-es évre érvényes horgászjegyeket kénytelenek voltunk 21%-kal emelni, amit néhányan nehezményeztek, de az emelés ellenére mégis jóval többen váltottak éves Szelidi-tavi horgászengedélyt 2022-re, mint az előző évre.

Mint utólag kiderült, az akkori emelés helyes döntés volt, mert ennek köszönhetően  megfelelő mennyiségű forrás állt rendelkezésre a 2022. évi  haltelepítésekhez.

A február 24-én kirobbant orosz-ukrán konfliktus kezdetétől  nem várt dolgokkal kellett szembenéznünk.

Üzemanyaghiánnyal, árrobbanásokkal,  egyebekkel kellett számolnunk, ezért az elnökség úgy döntött, hogy a rendelkezésre álló forrásokból a korábban tervezettől nagyobb mennyiségben,12000+1000 kg pontyot telepítünk a Szelidi-tóba.

A haltermelőnk a jó kapcsolatnak köszönhetően  az általunk  kért ponty mennyiséggel minket még kiszolgált , de a halak mérlegelésekor az alelnök úrral együtt  meglepetten hallottuk, hogy a termelő  kénytelen volt  több vevőt is elutasítani a kezdődő halhiány kialakulásának köszönhetően.

A halak telepítését a Nébih a Szelidi-tónál előzetes bejelentés nélkül  ellenőrizte (mint utólag kiderült, a részükre általunk előzetesen bejelentett  szokatlanul nagy halmennyiség miatt),  a halak minősége és mennyisége tekintetében is  mindent rendben talált, amiről hivatalos  igazolást állított ki.

A tavasz folyamán még 10000 db zsenge csukalárva, 30000 db 6-7 cm-es  előnevelt süllő, és nyáron  1500 db 5-8 dkg-os  spanyolmintás kis ponty is telepítésre került.

Jó döntés volt a nagymértékű tavaszi telepítés, ugyanis a komoly  halmennyiség egészen őszig kitartott, a különböző típusú horgászjegyeket szép számmal vásárolták a jó fogási lehetőségeknek köszönhetően.

Az előző évben már jól  bevált kvótarendszerünk  eredményeként  a nyáron érkező turisták szákjaiba is kerülhettek pontyok, hiszen a halállomány nagy részét  nem hordták el már a tavasz folyamán  úgy, mint a  korábbi években, ezért a napijegyek nyáron is szépen fogytak, ami további bevételeket eredményezett.

Május 15-én megrendeztük az egyesületi horgászversenyt, amin tagjaink szép számmal vettek részt.

Augusztus elején Váradi András ifjúsági felelősünk szervezésében a  bodzási horgásztanyánkon  lebonyolításra került a népszerű gyermek és ifjúsági horgásztáborunk.

A táborozás rendkívül jó hangulatban telt, amihez a Bácshosz 120000 Ft, a Mohosz pedig 427500 Ft támogatást nyújtott, amit ezúton is köszönünk. Természetesen köszönet jár Váradi Andrásnak és feleségének, valamint a többi  segítő szülőnek is a tábor sikeres lebonyolításáért.

A tavaszi és nyár végi, valamint késő őszi  tótakarítás szerény létszámmal, de  rendben lezajlott. Itt jegyzem meg, hogy a 2023-as évtől 70 év felettiek felmentést kapnak a tótakarítási kötelezettség alól.

Szeptemberben Györgye László és barátai szervezésében  lebonyolításra került az M. Baits kupa pontyfogó verseny, amin szép fogási eredmények születtek. Köszönjük a szervezők munkáját,  a versenyzők tisztességes helytállását, ugyanakkor  köszönjük a tagság megértését is, akiknek a versenyek ideje alatt  mindig  le kell  mondaniuk a Szelidi-tavi horgászatról.

Ezt a versenyt egy jelentős, 3100 kg-os haltelepítés előzte meg. Ez a haltétel  kilogrammonként már 1265 Ft, azaz  35%-kal drágább volt, mint a tavasszal betelepített egyedek. Az áremelkedés tovább folytatódott, ami napjainkra egy drámai, nettó 1450 Ft-os  szintet ért el, és ez valószínűleg  még tovább folytatódik.

A legborúlátóbb elemzők sem feltételezték, hogy a telepítésekre tenyésztett  élő hal beszerzési ára mintegy 75%-ot emelkedik egy év alatt, és ez mellé még halhiány is párosul.

Ez az extrém  helyzet soha nem látott kihívások elé állítja a horgászvíz kezelőket. Drasztikus jegyár emelésekre, és a kvóták csökkentésére  van szükség, hogy az egyesületek a vizeken meg tudják őrizni az egyensúlyt. Ezeket a döntéseket már válságkezelés kategóriába kell hogy soroljuk.

Különösen igaz ez az intenzíven telepített vizekre, amilyen a Szelidi-tó is, ahol a jelentős horgászlétszám miatt a  halállomány kizárólag telepítésekkel tartható megfelelő szinten, amit halászati terv ír elő.

A 75 %-os halár emelkedést teljes mértékben nem lehet a horgászokra hárítani annak ellenére, hogy  sajnos   jelen esetben ez teljesen indokolt lenne.

Az egyesület elnöksége hosszas egyeztetés és helyzetelemzés  után  novemberi ülésén  úgy döntött, hogy a 2023. évi Szelidi-tavi horgászjegy árak  a Mohosz iránymutatása  szerint 30%-kal emelkednek.

Ettől a vízkezelők eltérhetnek, és sokan  lényegesen  magasabb mértékben fognak jegyárakat emelni. Mi igyekeztünk figyelembe venni, hogy a megnövekedett egyéb költségek miatt sok horgásztársunk így is nehezen fogja tudni a horgászengedély árát kigazdálkodni. Mivel a halárak emelkedését nem követtük a jegyárakkal, kénytelenek vagyunk az országos átlagtól nálunk eddig jóval magasabb elvihető halmennyiséget   is bizonyos mértékben csökkenteni.

2022-ben 1 db éves területi engedély árából még 60 kg pontyot tudtunk vásárolni, 2023-ban az emelt jegyárat és a jelenlegi halárat  figyelembe véve már csupán 45 kg beszerzése oldható meg.

Ez indokolja a kvóták csökkentését.

Igyekeztünk pályázati forrást is szerezni az őszi haltelepítéshez. Galambos Lajos alelnök úr és jómagam ez évben is elkészítettük  pályázatunkat,ami ismét sikeres lett. A jól bevált haltenyésztőnk a pályázatban előírt halmennyiséget rendben leszállította részünkre. Elkészítettük a beszámolókat és elszámolásokat, amit elfogadtak, így egyesületünk 1278000 Ft támogatásban részesült, amit ezúton is köszönünk a Mohosznak.  A Mohosz a tavalyi évhez viszonyítva jelentősen szűkítette a pályázati keretösszeget.  A pályázatban kiírt, szigorított feltételeknek csak a vízkezelők egy szűk köre volt képes megfelelni. Ez az elnyert pályázati  forrás egyesületünk esetében  éves  horgászengedélyenként nagyjából 4000 Ft támogatást jelent.

A pályázati támogatásból telepített halak 60 %-a 3 nyaras, tehát elvihető méretű ponty, 20 %-a vegyes keszeg, és 20 %-a 2 nyaras, méreten aluli ponty, aminek nem mindenki örül. Egyesek szerint kifejezetten  ezeket fogják enni a harcsák…Nekik jelzem: biztosan lesz néhány egyed, ami a harcsák gyomrában fogja végezni, de  szakemberek véleménye szerint szükséges kisebb testű pontyok telepítése is a méretes pontyok mellett. Megalapozott érvekkel alátámasztva  írták elő ezt a pályázat feltételei között halászati szakmérnökök, továbbá halászati tervünk is így rendelkezik.

Természetesen a folyamatosan emelkedő  napi megélhetési  költségek miatt mi is  számítunk  egy kisebb mértékű horgászjegyeladás visszaesésre, de sajnos ez szinte minden egyesületnél várható 2023-ban.

Amennyiben nem emelnénk minimum 30%-kal a horgászjegyek árát, akkor nem tudnánk betelepíteni a halászati tervben előírt halmennyiségeket, elesnénk a pályázati forrásoktól is, és ismét a régi gyakorlat szerint (sok vízkezelőhöz hasonlóan) ponty tilalmat kellene elrendelnünk az állomány szinten tartása céljából.

Az elnökség nevében megkérek minden tagtársamat, hogy a kialakult helyzetet szíveskedjenek tudomásul venni,  kritikáikat jobban gondolják át, és ne feledjék: az elnökség tagjai sokat dolgoznak szabadidejük terhére az egyesület sikeres működése érdekében olyankor  is, amikor helyette horgászhatnának!

  A horgászjegyek árváltozása még mindig nem éri el azt a mértéket, amennyivel minden megdrágult az utóbbi hónapokban. Minden intenzív víz kezelője rákényszerül erre a lépésre, aki szeretné megfelelő szinten tartani halállományát, hiszen a telepítendő halakat a horgászjegyek bevételeiből lehet finanszírozni.  

2022-ben a Szelidi-tóba  betelepített halak mennyisége  meghaladta a 23000 kg-ot annak ellenére, hogy a halászati tervünk 19500 kg-ot ír elő.

A tovább emelkedő halárak mellett jövőre nagy kihívás lesz  egyesületünknek  csupán  a halászati tervben  előírt kvóta betelepítése is, de az elnökség   szigorú és takarékos gazdálkodásával mindent meg fog tenni ennek érdekében.

 Kérem a tisztelt tagságot, hogy nagyobb mértékben segítsék az elnökség munkáját, legyen szó tótakarításról, esetleges haltetem begyűjtésről, a halőrrel együtt végzett törpeharcsa csapda ürítésről, a tó körüli utak javításáról, egyebekről. Ezeket a munkálatokat ne csak az önkormányzattól és az egyesület elnökségétől várják el, mert ha  mindenki segít, amiben tud erejéhez mérten, akkor egyesületünk működése még sikeresebb lesz, és ezzel hozzájárulunk Dunapataj és a Szelidi-tó jó hírnevének megőrzéséhez.

A szokásos téli közgyűlés időpontját hamarosan közölni fogjuk.

A Dunapataji Horgászegyesület elnöksége nevében mindenkinek boldog új évet  kívánok!

 

                                                                                                                          Csókás András

                                                                                                                                 elnök

 

 

 

 

 

További híreink

Hírek és aktualitások

Telepítés (2023.08.30.)

A Dunapataji Horgászegyesület  2023. augusztus 30-án 2200 kg 3 nyaras pontyot telepített a Szelidi-tóba. A telepítésnél a Nébih ellenőrei a halak mennyiségét és minőségét a helyszínen

Tovább olvasom...

Szóljon hozzá