2023. ÉVI SZELIDI-TAVI FELNŐTT 3 NAPOS TERÜLETI HORGÁSZENGEDÉLY

Ára: 17000 Ft (ebből 1000 Ft a horgászjegy és 16000 Ft a halasítási hozzájárulás)

Ez a horgászjegy az adott nap adott órájától 72 órán át érvényes. Például kedden 15 órától pénteken 15 óráig.

2 db horgászbottal történő horgászatra jogosít fel.

Pontyból  naponta 2 db, a 3 nap alatt legfeljebb 4 db tartható meg.

Amurból naponta 1 db, a  3 nap alatt legfeljebb 2 db tartható meg.

Ezzel a horgászjeggyel méretkorlátozással védett halakból  naponta legfeljebb 3 db  tartható meg, de azonos fajú maximum 2 db lehet (például 2 db ponty + 1 db süllő stb.)

A 3 nap alatt összesen 6 db méretkorlátozással védett hal tartható meg.

 5kg-nál nagyobb ponty nem tartható meg, kifogása után azonnal vissza kell engedni.

8 kg-nál nagyobb amur nem tartható meg,kifogása után azonnal vissza kell engedni.

A kifogható amur mérete 50 cm,naponta 1 db tartható meg.

A kifogható csuka mérete 50 cm.

Fekete sügér megtartása szigorúan tilos. Kifogása után azonnal vissza kell engedni a tóba.

 A kifogott törpeharcsákat a Szelidi-tóba visszaengedni tilos, mennyiségi korlátozás nélkül elvihető.

 A Szelidi-tavi stégeket a tulajdonos távollétében bárki használhatja, de a tulajdonos érkezésekor részére át kell adni.

Horgászni kizárólag olyan csónakból szabad,amiben annak tulajdonosának adatai fel vannak tüntetve.

Horgászni lehet:  December, január, február hónapokban:   06 órától  18 óráig. Március 1-től november 30-ig: 00  órától 24 óráig. Fajlagos tilalom érvényes minden halra  az országos horgászrend szerint, pontyra tilalom nincs. Horgászati tilalmat a vezetőség telepítés,illetve egyéb okokból bármikor elrendelhet meghatározott időre. Pergető módszerrel történő horgászat során a nem szájba akasztott hal nem tartható meg. Műcsalival pergetni  kizárólag partról szabad   december 1-től   december 31-ig, valamint január 1-től február 28-ig.Az év többi hónapjában engedélyezett a csónakból történő pergetés is.

Twisterező, illetve gumihalazó horgászatnál a  twister fej   tömege max.10 g., a  horog mérete pedig  max. 5/0 –ás lehet.

A horgászkészségek őrizetlenül hagyása tilos. Amennyiben a halőr ilyet észlel, első esetben írásbeli figyelmeztetést ad, a második esetben bevonja a horgászengedélyt.

Az elveszett,ellopott,megrongálódott területi jegy nem pótolható.

A kifogott,és a fogási naplóba beírt halat a horgász köteles a fogás napján történő  horgászat végéig magánál tartani, és ellenőrzés esetén a halőrnek bemutatni.A horgászat befejezése előtt a kifogott halat valakivel elvitetni,vagy valakinek  elajándékozni tilos.

Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy időben legfeljebb 3 napra engedélyezett halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen,vagy a horgászathoz használt vízi járműben,amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és elkönyvelte a fogási naplóba.

Kuttyogatni  22 óra és 06 óra között tilos. Vágóhorgot használni tilos.  15 kg-nál nagyobb harcsát  abban az esetben lehet elvinni, ha azt a halőrnek,vagy az egyesület elnökének, alelnökének bemutatták.

 A  szerelék csónakkal, illetve egyéb eszközzel történő behúzása engedélyezett.

Az etetés helye megjelölhető, de kizárólag csőbójával,és a horgászat befejezésekor a bóját ki kell venni.

Halmérleget és pontymatracot minden horgász köteles magánál tartani.

A darabkorlátozás,illetve méretkorlátozás alá eső hal becsült tömegét  a fogás után azonnal be kell írni a fogási naplóba,jelezve a fogás pontos idejét.(hónap,nap,óra,perc)

A fogási naplóba kizárólag olyan tollal szabad a fogást beírni, amely utólag nem törölhető, nem radírozható. Amennyiben a halőr radírozható tollal történt bejegyzést tapasztal, bevonja a területi engedélyt.

A csónakos horgász a parton közlekedő halőr  felszólítására köteles kikötni ellenőrzés céljából.

A fent nem szabályozott pontokra az országos horgászrend az irányadó.

A nádfalba bemenni,az mögött csónakból horgászni tilos. A horgász  kutyát nem tarthat magánál.

A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani,szemetes helyen horgászni tilos.

A fizető strandok területén egész évben tilos csónakból horgászni a tó teljes keresztmetszetében.

A fizető strandok partjairól  május 1-től szeptember 15-ig horgászni tilos.

A szabad strandok (Bodzás, Húsfoka, Borjú-sziget,1-9 utcák, Gépállomás ) partjairól június,július,valamint augusztus hónapokban 08 óra,valamint 20 óra között tilos horgászni.

A Dunapataji Horgászegyesület csónakkikötőjétől a  Tófarkáig  terjedő szakaszon

a parti  horgászhelyek előtt csónakból horgászni tilos még akkor is, ha a parti helyen nem horgászik senki.(A helyet 25m szélességben szabadon kell hagyni.)

A strand területére gépjárművel behajtani egész évben tilos.

Csónakos horgász nem zavarhatja  az elfoglalt parti helyen horgászókat a horgászatban.

A parti horgász a tó felületéből parttól merőlegesen a szemben lévő partig 25m-nél szélesebb sávot nem foglalhat el készségeivel, a csónakos közlekedést nem akadályozhatja.

A Szelidi-tó országos jelentőségű természetvédelmi terület a Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében. Védelme érdekében:

-.A horgászati tevékenységhez kapcsolódóan a nád és más vízi növényzet, valamint a sulyom irtása nem végezhető.

-Tilos a védett természeti területen tüzet rakni.

-A védett természeti területen gépjárművel közlekedni csak az útként nyilvántartott utakon lehet.

-A védett természeti területen a sátorozás tilos.

-Védett természeti területen sátras ernyő használata  engedélyezett.

-Tilos a védett állatfajok élettevékenységének zavarása.

-A horgászati tevékenység során keletkező hulladékot a horgászhelyről el kell szállítani.

-A Kalocsa és Vidéke Horgászegyesület horgásztanyája, valamint a  Dunapataji Horgászegyesület csónakkikötője közötti szakaszon  a parti horgászállásokhoz csónakot kikötni tilos.A tó egyéb szakaszán is a csónakokat lehetőség szerint a kijelölt helyeken  úgy kell kikötni,hogy a csónakok a parti horgászatot ne akadályozzák.

-Csónakrögzítő karókat a vízben hagyni tilos.

-Robbanómotoros vízi jármű csak szolgálati célból használható,elektromos csónakmotor használata  engedélyezett.

-A sporthorgászati tevékenységhez kapcsolódóan horgászonként naponta 1 kg dara alapú etetőanyag, és 0,5kg szemes alapú etetőanyag használható fel .

Amennyiben a sporthorgászati tevékenység közben környezetszennyezést(pl. vízszennyezést) észlelnek,úgy a felügyelőséget haladéktalanul értesíteni kell.

A KNP a természetvédelmi érdekeket szolgáló szabályok megszegői ellen szabálysértési eljárást  kezdeményezhet.

A halőr telefonszáma: 06-20-556-2710    Az egyesület adószáma:19975724-1-03

Az egyesület  honlapja: dunapatajishe.hu

További híreink

Hírek és aktualitások

Telepítés (2023.08.30.)

A Dunapataji Horgászegyesület  2023. augusztus 30-án 2200 kg 3 nyaras pontyot telepített a Szelidi-tóba. A telepítésnél a Nébih ellenőrei a halak mennyiségét és minőségét a helyszínen

Tovább olvasom...

Szóljon hozzá