2023. ÉVI SZELIDI-TAVI FELNŐTT ÉVES TERÜLETI HORGÁSZENGEDÉLY

Ára: 73000 Ft (ebből 3000 Ft a horgászjegy,70000 Ft a halasítási hozzájárulás)

Szelidi-tavi éves területi engedélyt az válthat, aki tagja a Dunapataji Horgászegyesületnek, vagy a Kalocsa és Vidéke Horgászegyesületnek.

Ez a horgászjegy a kiváltásától számítva legkésőbb 2024. január 31-ig érvényes. 2 db horgászbottal történő horgászatra jogosít fel. Méretkorlátozással védett halakból naponta  legfeljebb 3 db tartható meg, de azonos fajból  maximum 2 db lehet. Például: 2 db ponty + 1 db amúr, vagy 2 db süllő +1 db harcsa  stb. Pontyból legfeljebb 2 db/nap, 4 db/hét, 15 db/első félév, 15 db/második félév, tehát összesen 30 db/év  tartható meg. Az első félév utolsó napja június 30. Az a horgász, aki az első félévben nem fogja ki a 15 db-os ponty kvótáját, az az első félévi kvóta fennmaradó részét a második félévben (július 1-január 31.) kifoghatja. Méretkorlátozással védett halakból minden halfajt együttvéve egész évben összesen 40 db tartható meg. 5kg-nál nagyobb ponty nem tartható meg, kifogása után azonnal vissza kell engedni. 8 kg-nál nagyobb amur nem tartható meg,kifogása után azonnal vissza kell engedni. A kifogható amur mérete 50 cm,naponta 1 db,hetente 2 db,egész évben összesen 15 db tartható meg. Harcsából egész évben összesen 15 db tartható meg. A süllőből évente 20 db tartható meg. A kifogható csuka mérete 50 cm, egész évben összesen 20 db tartható meg. Fekete sügér megtartása szigorúan tilos. Kifogása után azonnal vissza kell engedni a tóba. A kifogott törpeharcsákat a Szelidi-tóba visszaengedni tilos, mennyiségi korlátozás nélkül elvihető. A Szelidi-tavi stégeket a tulajdonos távollétében bárki használhatja, de a tulajdonos érkezésekor részére át kell adni. Horgászni kizárólag olyan csónakból szabad,amiben annak tulajdonosának adatai fel vannak tüntetve. Horgászni lehet:  December, január, február hónapokban:   06 órától  18 óráig. Március 1-től november 30-ig: 00  órától 24 óráig. Fajlagos tilalom érvényes minden halra  az országos horgászrend szerint, pontyra tilalom nincs. Horgászati tilalmat a vezetőség telepítés,illetve egyéb okokból bármikor elrendelhet meghatározott időre. Pergető módszerrel történő horgászat során a nem szájba akasztott hal nem tartható meg. Műcsalival pergetni  kizárólag partról szabad   december 1-től   december 31-ig, valamint január 1-től február 28-ig.Az év többi hónapjában engedélyezett a csónakból történő pergetés is. Twisterező,illetve gumihalazó horgászatnál a  twister fej   tömege max.10 g., a  horog mérete pedig max. 5/0 –ás lehet. A horgászkészségek őrizetlenül hagyása tilos. Amennyiben a halőr ilyet észlel, első esetben írásbeli figyelmeztetést ad, a második esetben bevonja a horgászengedélyt. Az elveszett,ellopott,megrongálódott területi jegy nem pótolható. A kifogott,és a fogási naplóba beírt halat a horgász köteles a fogás napján történő  horgászat végéig magánál tartani, és ellenőrzés esetén a halőrnek bemutatni. A horgászat befejezése előtt a kifogott halat valakivel elvitetni,vagy valakinek  elajándékozni tilos. Az a horgász, aki egy  bizonyos  halfajból már elvitte az éves kvótáját, és nem vált újabb engedélyt, az év  további részében arra a halfajra célirányosan már nem horgászhat. Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy időben legfeljebb 3 napra engedélyezett halmennyiséget tarthat magánál a horgászhelyen,vagy a horgászathoz használt vízi járműben,amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és elkönyvelte a fogási naplóba. Kuttyogatni 22 óra és 06 óra között tilos. Vágóhorgot használni tilos.  15 kg-nál nagyobb harcsát  abban az esetben lehet elvinni, ha azt a halőrnek,vagy az egyesület elnökének, alelnökének bemutatták. A  szerelék csónakkal, illetve egyéb eszközzel történő behúzása engedélyezett. Az etetés helye megjelölhető, de kizárólag csőbójával,és a horgászat befejezésekor a bóját ki kell venni. Halmérleget és pontymatracot minden horgász köteles magánál tartani. A darabkorlátozás,illetve méretkorlátozás alá eső hal becsült tömegét  a fogás után azonnal be kell írni a fogási naplóba,jelezve a fogás pontos idejét.(hónap,nap,óra,perc) A fogási naplóba kizárólag olyan tollal szabad a fogást beírni, amely utólag nem törölhető, nem radírozható. Amennyiben a halőr radírozható tollal történt bejegyzést tapasztal, bevonja a területi engedélyt. A csónakos horgász a parton közlekedő halőr  felszólítására köteles kikötni ellenőrzés céljából. A fent nem szabályozott pontokra az országos horgászrend az irányadó. A nádfalba bemenni, az mögött csónakból horgászni tilos. A horgász  kutyát  nem tarthat magánál. A horgász szemetes zsákot köteles magánál tartani, szemetes helyen horgászni tilos. A fizető strandok területén egész évben tilos csónakból horgászni a tó teljes keresztmetszetében. A fizető strandok partjairól  május 1-től szeptember 15-ig horgászni tilos. A szabad strandok (Bodzás, Húsfoka, Borjú-sziget,1-9 utcák, Gépállomás )  partjairól június,július,valamint augusztus hónapokban 08 óra,valamint 20 óra között tilos horgászni. A Dunapataji Horgászegyesület csónakkikötőjétől a  Tófarkáig  terjedő szakaszon a parti  horgászhelyek előtt csónakból horgászni tilos még akkor is, ha a parti helyen nem horgászik senki.(A helyet 25m szélességben szabadon kell hagyni.) A strand területére gépjárművel behajtani egész évben tilos. Csónakos horgász nem zavarhatja  az elfoglalt parti helyen horgászókat a horgászatban. A parti horgász a tó felületéből parttól merőlegesen a szemben lévő partig 25m-nél szélesebb sávot nem foglalhat el készségeivel, a csónakos közlekedést nem akadályozhatja.   A Szelidi-tó országos jelentőségű természetvédelmi terület a Kiskunsági Nemzeti Park kezelésében.Védelme érdekében: -.A horgászati tevékenységhez kapcsolódóan a nád és más vízi növényzet, valamint a sulyom irtása nem végezhető. -Tilos a védett természeti területen tüzet rakni. -A védett természeti területen gépjárművel közlekedni csak az útként nyilvántartott utakon lehet. -A védett természeti területen a sátorozás tilos. -Védett természeti területen sátras ernyő használata  engedélyezett. -Tilos a védett állatfajok élettevékenységének zavarása. -A horgászati tevékenység során keletkező hulladékot a horgászhelyről el kell szállítani. -A Kalocsa és Vidéke Horgászegyesület horgásztanyája, valamint a  Dunapataji Horgászegyesület csónakkikötője közötti szakaszon  a parti horgászállásokhoz csónakot kikötni tilos.A tó egyéb szakaszán is a csónakokat lehetőség szerint a kijelölt helyeken  úgy kell kikötni,hogy a csónakok a parti horgászatot ne akadályozzák. -Csónakrögzítő karókat a vízben hagyni tilos. -Robbanómotoros vízi jármű csak szolgálati célból használható,elektromos csónakmotor használata  engedélyezett. -A sporthorgászati tevékenységhez kapcsolódóan horgászonként naponta 1 kg dara alapú etetőanyag, és 0,5kg szemes alapú etetőanyag használható fel . Amennyiben a sporthorgászati tevékenység közben környezetszennyezést (pl. vízszennyezést) észlelnek,úgy a felügyelőséget haladéktalanul értesíteni kell. A KNP a természetvédelmi érdekeket szolgáló szabályok megszegői ellen szabálysértési eljárást  kezdeményezhet. A halőr telefonszáma: 06-20-556-2710    Az egyesület adószáma:19975724-1-03 Az egyesület  honlapja: dunapatajishe.hu  

További híreink

Hírek és aktualitások

Telepítés (2023.08.30.)

A Dunapataji Horgászegyesület  2023. augusztus 30-án 2200 kg 3 nyaras pontyot telepített a Szelidi-tóba. A telepítésnél a Nébih ellenőrei a halak mennyiségét és minőségét a helyszínen

Tovább olvasom...

Szóljon hozzá